Legea privind educatia tinerilor supradotati capabili de performanta inalta a fost adoptata de Parlamentul Romaniei in data de 13 decembrie 2006 cu unanimitate de voturi. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 9 ianuarie si a intrat in vigoare pe data de 18 februarie 2007.


Multumim tuturor celor ce ne-au sustinut in procesul legislativ.

Avem nevoie de contributia dvs. in continuare si va invitam sa intrati in dezbatere pentru realizarea strategiei nationale pentru gifted education si a metodologiilor de aplicare a legii: potrivit Cap. VII, art. 39 (2) "În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează regulamentele care decurg din aplicarea acesteia şi stabileşte măsuri tranzitorii."

 • Citeste si intra in dezbaterea Strategiei Nationale pentru Gifted Education aici.
 • Citeste si intra in dezbaterea metodologiilor de aplicare a legii privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta aici.
 • Citeste legea publicata in Monitorul Oficial: Legea nr. 17/2007. 
 • Citeste propunerea legislativa in forma initiata de EDUGATE pentru Parlamentul Romaniei: Proiect de act normativ privind educatia copiilor si tinerilor cu abilitati inalte.  • Lege nr. 17/2007 din 09/01/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19/01/2007. Actul a intrat in vigoare la data de 18 februarie 2007

  Parlamentul Romaniei

  Fisa act

  Promulgat prin Decret nr. 18/2007

  Lege nr. 17/2007 din 09/01/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19/01/2007

  Actul va intra in vigoare la data de 18 februarie 2007

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


  CAPITOLUL I

  Dispozitii generale si definitii

  Art. 1. - Prezenta lege creeaza cadrul juridic de functionare si organizare a Centrului National de Instruire Diferentiata, precum si organizarea institutionala a programelor de educatie diferentiata pentru tinerii supradotati, capabili de performanta inalta.

  Art. 2. - De dispozitiile prezentei legi beneficiaza tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, cetateni romani cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei.

  Art. 3. - In conformitate cu reglementarile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege urmareste sa promoveze si sa garanteze dreptul la o educatie diferentiata, creand un cadru legislativ si tehnico-logistic pentru formarea de elite profesionale in toate domeniile de activitate, prin intermediul:

  a) educatiei diferentiate, ca ansamblu de programe educationale formale, nonformale si informale, adecvate dezvoltarii segmentului de populatie reprezentat de tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, caracterizat prin nevoi particulare;

  b) educarii tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, in centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al scolilor de weekend, al taberelor de instruire, al scolilor de vara si al programelor de invatamant la distanta sau prin alte forme;

  c) curriculumului diferentiat, ca modalitatea de adaptare a obiectivelor, continuturilor, a strategiilor didactice de predare, invatare si evaluare la posibilitatile aptitudinale, la nivelul posibilitatilor cognitive, afective si motrice, la ritmul si la stilul de invatare ale tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;

  d) parteneriatelor public-private intre institutiile publice si organizatiile care au competenta in domeniul educatiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

  Art. 4. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:

  1. supradotare - un grad superior mediei conventionale de dezvoltare a aptitudinilor generale sau/si specifice, care necesita experiente de invatare diferentiate prin volum si profunzime in raport cu experientele obisnuite furnizate de scoala;

  2. tineri capabili de performanta inalta - tinerii identificati prin metode stiintifice ca avand realizari si/sau aptitudini potentiale in oricare dintre urmatoarele domenii, izolate sau in combinatie: capacitatea intelectuala generala, aptitudini academice specifice, gandire productiva si creativa, abilitate in leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;

  3. nevoi particulare - nevoile de informare, socializare, integrare in colectivitati, utilizare a potentialului nativ si format, exprimare creativa si recunoastere a valorilor personale;

  4. curriculum specializat - ansamblul coerent de continuturi, metode de invatare si metode de evaluare a performantelor scolare, organizat in vederea imbogatirii si aprofundarii competentelor, exersarii abilitatilor inalte si formarii comportamentelor specifice determinarii performantelor in domenii de studiu bine definite;

  5. trasee curriculare diferentiate - traseele de instruire individualizata, cu dreptul de selectare a materiilor de studiu din pachete de curricula oferite pe mai multe directii de studiu;

  6. programe de mentoring - programele de directionare a eforturilor in relatia maestru-discipol;

  7. programe de tutoring - programele de imbunatatire a performantelor personale prin lectii suplimentare individualizate sub supravegherea si monitorizarea unei persoane cu competenta in domeniul selectat.


  CAPITOLUL II

  Identificarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta

  Art. 5. - Identificarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, trebuie sa reprezinte o parte integranta a procesului educativ si se va face conform procedurilor definite de supradotare, validate de programe internationale.

  Art. 6. - Procesul de identificare a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, trebuie sa fie realizat de echipe formate din specialisti in domeniu, psihologi, pedagogi, profesori si trebuie sa satisfaca exigente de obiectivitate, fidelitate, validitate si fiabilitate.

  Art. 7. - Identificarea va utiliza urmatoarele instrumente si procedee:

  a) profiluri psihocomportamentale;

  b) autoapreciere;

  c) nominalizari efectuate de profesori si/sau de grupul de prieteni;

  d) studii de caz;

  e) ghiduri de nominalizare;

  f) chestionare;

  g) teste psihologice de aptitudini scolare, individuale si colective, de inteligenta, de creativitate, de aptitudini speciale;

  h) analiza activitatii scolare;

  i) interviuri care acopera definitia supradotarii.

  Art. 8. - Procedurile de identificare a elevilor cu abilitati inalte proveniti din medii socioeconomice dezavantajate se adapteaza specificului lor.

  Art. 9. - Orice masurare, diagnosticare si evaluare a nivelului abilitatilor are o valoare de predictie limitata in timp.


  CAPITOLUL III

  Trasee curriculare diferentiate

  Art. 10. - Traseele curriculare se intocmesc in conformitate cu standardele de performanta specifice tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

  Art. 11. - Traseele curriculare diferentiate se structureaza in conformitate cu principiile generale ale curriculumului national si cu normele de elaborare specifice educatiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, validate la nivel international, si au principii educationale specifice.

  Art. 12. - Continuturile traseelor curriculare sunt concepute diferit, in functie de domeniul de manifestare a abilitatii, urmarind obiective specifice.

  Art. 13. - Adaptarea continuturilor traseelor curriculare la categoria tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, se realizeaza atat sub aspect cantitativ - volumul informatiei, cat si sub aspect calitativ - ritm, stil de invatare, interdisciplinaritati.

  Art. 14. - Continuturile curriculare trebuie selectate in functie de interesele tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, si de nevoile societatii.

  Art. 15. - Profesorii din unitatile de invatamant pentru tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, beneficiaza de cursuri de formare metodologica, care sa le permita sa raspunda nevoilor de informare-indrumare ale tinerilor pe traseele alese din oferta diferentiata pe arii curriculare.

  Art. 16. - Strategiile didactice si metodele de predare se adapteaza formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ necesar tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, prin accelerarea studiilor de specialitate in multiple forme, infiintarea de grupe sau clase speciale si a unor module diferentiate si individualizate de studii.

  Art. 17. - Metodologia didactica specifica se adapteaza la profilul de personalitate si la gradul de maturitate psihologica ale tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, precum si la contextul sociocultural.

  Art. 18. - Obiectivele specifice in evaluarea procesului instructiv-educativ in cadrul invatamantului diferentiat se stabilesc prin standarde curriculare aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, la intocmirea carora vor fi consultate organizatiile nonguvernamentale si/sau institutiile cu experienta, competenta si capacitate de expertiza in acest domeniu.


  CAPITOLUL IV

  Pregatirea personalului autorizat

  Art. 19. - Formarea cadrelor didactice necesare instruirii tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, se face pe baza unor programe de pregatire care vor cuprinde curriculumul si metodologiile didactice optime pentru educarea si instruirea acestora, tinand cont de natura si nevoile lor.

  Art. 20. - Durata pregatirii cadrelor didactice va fi de minimum 60 de ore pe an, pentru profesorii care lucreaza in centre specializate, si de minimum 30 de ore pe an, pentru profesorii care lucreaza in scoli cu clase specializate si care au aderat la programele de pregatire in educarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

  Art. 21. - Formarea continua certificata a cadrelor didactice se realizeaza prin programe de perfectionare in domeniul psihopedagogiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, acreditate conform normativelor in vigoare si metodologiilor validate pe plan international de catre organizatiile de profil.

  Art. 22. - Formarea altor categorii de specialisti, psihologi, asistenti sociali, pedagogi, psihopedagogi, se realizeaza prin cursuri specializate in domeniile identificarii, consilierii si psihoterapiei, managementului personal si institutional si marketingului educational.

  Art. 23. - Diseminarea si aprofundarea metodologiilor si tehnologiilor educationale specifice pentru educarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, si pentru intelegerea psihologiei specifice acestui profil se vor face prin programe nationale de formare de formatori. Aceste programe vor fi gestionate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si vor utiliza atat specialisti in domeniu din tara, cat si specialisti din centrele internationale.


  CAPITOLUL V

  Centrul National de Instruire Diferentiata

  Art. 24. - In subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii se infiinteaza Centrul National de Instruire Diferentiata, ca organ de specialitate, institutie publica cu personalitate juridica.

  Art. 25. - Centrul National de Instruire Diferentiata va avea urmatoarele atributii:

  a) realizarea de programe scolare-pilot si trasee curriculare diferentiate, destinate introducerii metodologiilor de lucru specifice educatiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;

  b) organizarea unui centru de cercetare-pilot si a unor clase experimentale, unde sa se valorifice tehnologiile didactice si curriculare specifice sistemului educational al excelentei;

  c) adaptarea normelor, standardelor curriculare si metodologiilor psihopedagogice internationale la specificul problematicii nationale;

  d) formarea de specialisti in metodologiile de predare specifice domeniului psihopedagogiei excelentei;

  e) diseminarea informatiei si problematicii psihopedagogiei excelentei la nivel de cadre didactice si asociatii ale parintilor;

  f) pregatirea si promovarea unui suport informational privind cercetarea stiintifica si consilierea in domeniul psihopedagogiei excelentei;

  g) distribuirea prin retelele scolare a materialelor informative privind domeniul psihopedagogiei excelentei;

  h) organizarea in cadrul caselor corpului didactic si al palatelor copiilor, precum si in cadrul scolilor, liceelor si facultatilor a unor actiuni comune de informare cu privire la cercetarile specifice psihopedagogiei excelentei;

  i) integrarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, in cadrul programelor specifice psihopedagogiei excelentei.

  Art. 26.

  - (1) Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Instruire Diferentiata se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

  (2) Conducerea Centrului National de Instruire Diferentiata este asigurata de un coordonator al programului educational specific, ca personal didactic de indrumare si control, care ofera asistenta de specialitate in planificarea, dezvoltarea, evaluarea si coordonarea programului educational pentru tinerii supradotati.

  (3) Personalul de specialitate al Centrului National de Instruire Diferentiata este asigurat de un consilier specialist in psihopedagogia excelentei si de un consilier in probleme psihopedagogice generale.

  (4) Salarizarea personalului Centrului National de Instruire Diferentiata se va face in conformitate cu sistemul de salarizare aplicat in sectorul bugetar.

  (5) Personalul didactic din cadrul Centrului National de Instruire Diferentiata se incadreaza si este salarizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

  (6) Centrul National de Instruire Diferentiata poate utiliza colaboratori externi in conditiile legii, in functie de cerintele programelor elaborate.

  Art. 27.

  (1) Finantarea Centrului National de Instruire Diferentiata se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

  (2) Centrul National de Instruire Diferentiata poate primi donatii si sponsorizari, care vor fi utilizate in conditiile legii.

  CAPITOLUL VI

  Centrele locale de instruire diferentiata

  Art. 28. - In subordonarea Centrului National de Instruire Diferentiata se pot infiinta centre locale de instruire diferentiata.

  Art. 29. - Centrele locale de instruire diferentiata au urmatoarele atributii:

  a) selectarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, in functie de aptitudini, nivel de dezvoltare a abilitatilor particulare, potential de dezvoltare a personalitatii si creativitate;

  b) calificarea continua, la standarde internationale, a cadrelor didactice implicate in sistemul de educare a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;

  c) implementarea strategiilor optime pentru tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, in programele de instruire a profesorilor;

  d) oferirea de arii curriculare alternative care respecta nucleul curricular national, dar permit extinderea zonelor de studiu specific;

  e) sprijinirea scolilor, cu scopul imbunatatirii capacitatii acestora in identificarea si selectarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;

  f) oferirea de asistenta, indrumare si orientare a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;

  g) atragerea de fonduri pentru programele de educatie a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

  Art. 30. - Centrelor locale de instruire diferentiata li se aplica prevederile art. 26 alin. (2)-(6).

  Art. 31. - Activitatea centrelor locale de instruire diferentiata va fi evaluata anual de o comisie de evaluatori, stabilita de Centrul National de Instruire Diferentiata.

  Art. 32. - Centrele locale de instruire diferentiata pot desfasura activitati in baza parteneriatelor public-privat cu organizatii nonguvernamentale si cu institutiile de profil specializate in programele educatiei excelentei la nivel national si international.

  Art. 33. - Urmatoarele activitati ale centrelor locale de instruire diferentiata pot fi finantate din donatii, sponsorizari, granturi, fonduri mixte, bugetare si private, conform legii:

  a) activitati de perfectionare profesionala si instruire a personalului didactic;

  b) activitati de cercetare fundamentala, aplicata si/sau de creativitate;

  c) programe de tutoring;

  d) programe pentru selectarea tinerilor;

  e) selectarea personalului didactic;

  f) cercetarea si dezvoltarea de programe educative;

  g) cheltuieli pentru intretinere si dotare.

  Art. 34. - Ministerul Educatiei si Cercetarii va distribui fondurile publice alocate programelor de excelenta pentru dezvoltarea de programe ale centrelor locale de instruire diferentiata, in urma propunerilor Centrului National de Instruire Diferentiata.

  Art. 35. - Centrele locale de instruire diferentiata vor raporta trimestrial Centrului National de Instruire Diferentiata asupra activitatilor desfasurate, conform regulamentului de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

  Art. 36. - Centrele locale de instruire diferentiata colaboreaza cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, cu organizatii nonguvernamentale de profil din tara si/sau din strainatate, cu alte centre de cercetare internationale, cu universitati din tara si/sau din strainatate si cu oameni de stiinta si de cultura din tara si/sau din strainatate.

  Art. 37. - Evaluarea centrelor de instruire diferentiata se face in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006.


  CAPITOLUL VII

  Dispozitii tranzitorii si finale

  Art. 38. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 39. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La data intrarii in vigoare a legii se abroga orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

  (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza regulamentele care decurg din aplicarea acesteia si stabileste masuri tranzitorii.

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

  p. PRESEDINTELE SENATULUI

  BOGDAN OLTEANU

  DORU IOAN TARACILA


  PROIECT DE ACT NORMATIV PRIVIND EDUCATIA COPIILOR SI TINERILOR CU ABILITATI INALTE


  Expunere de motive

  (1) Copiii supradotati si talentati dau dovada de abilitati inalte si performanta in anumite domenii academice specifice sau in arii de inalte abilitati intelectuale, creative, artistice, sau de conducere, si au nevoie de programe si servicii speciale care nu sunt, de regula, oferite de scoli obisnuite, in lipsa acestora neputandu-se dezvolta complet, la adevarata lor capacitate;
  (2) Acesti copii provin din toate mediile sociale si pot fi descoperiti in orice tip de comunitate culturala fiind in general expusi riscului social si respingerii grupului social;
  (3) Desi ei au un urias potential nu se pot dezvolta integral decit in conditiile unui sistem educativ specializat, deoarece, fiind mult mai avansati intelectual, pot invata foarte mult si repede, studiind problemele in profunzimea si complexitatea lor, depasindu-si cu usurinta atat colegii de aceasi varsta cat si programa scolara, care este oferita in general pentru un nivel mediu in sistemul de invatamant obisnuit;
  (4) Asincronia lor in dezvoltare ii face sensibili atit la problemele globale sau locale pe care le resimt puternic din punct de vedere emotional, cit si la rezolvarea acestor probleme;.
  (5) Lucrul cu copii supradotati presupune un profil intelectual special al pedagogului, un antrenament didactic specializat si de asemenea, o consultanta psihologica specializata;
  (6) Odata cu intrarea in Uniunea Europeana, Romania va trebui sa se ridice la nivelul standardelor internationale, pentru a putea fi cu succes competitiva in contextul economiei globale. Este important astfel ca tot mai multi tineri cu abilitati inalte sa se formeze si dezvolte pentru a-si atinge potentialul maxim, iar acest lucru nu se poate realiza decat prin oferirea unei educatii specifice, corespunzatoare nevoilor si cerintelor acestora;
  (7) Daca initierea educatiei supradotatilor a fost facuta de provocarea economica, dezvoltarea actuala se va realiza ca urmare a complexitatii crizelor de sistem ce cer solutii inalt specializate.

  Scopul acestui proiect de lege:
  Deoarece copii supradotati (gifted/cu abilitati inalte) prezinta caracteristici particulare de dezvoltare, s-a construit pretutindeni in lume un sistem educativ ce considera aceste caracteristici particulare si care poate utiliza enormul potential intelectual si de alte feluri, directionand educatia acestor copii in mod deosebit de educatia de masa. Rezultatele exceptionale ale sistemului de gifted education sunt realizarile de mare nivel de performanta intelectuala sau de alta natura a participantilor si nu in ultimul rind incadrarea sociala a acestora intr-o maniera eficienta si care respecta dreptul la dezvoltare a copiilor supradotati.

  Definirea supradotarii

  Definitia supradotarii este variabila in functie de contextual cultural, social, profesional sau de mediu geografic, in functie de programul ce este orientat spre scopuri bine determinate sau de orizontul de profesionalism dorit. Pentru fiecare situatie de acest fel sunt selectate anumite tipuri de abilitati ce sunt masurate valoric la niveluri diferite.
  In general pe referentialul social comun definitia supradotarii cuprinde capacitati psiho-fizico-intelectuale deosebite orientate stiintific, artistic, spre leadership ori management, spre mediu, sau kinestetice, etc. De asemenea se mai include ca o variabila independenta fata de capacitatile mentionate si creativitatea, iar a treia caracteristica de baza inclusa in definitie este data de aptitudinile academice.
  Persoane supradotate pot fi gasite la toate virstele, rasele, sexele si nu depind de handicapuri fizice sau de alta natura.
  Copiii capabili de performante inalte prezinta abilitati potentiale intr-o singura arie sau in combinatie pe urmatoarele arii.
  · Abilitati intelectuale generale
  · Aptitudini academice specifice
  · Gindire creativa sau productiva
  · Abilitati de lider
  · Arte vizuale sau de spectacol
  · Abilitati psiho-motorii
  Definitia a fost imbunatatita prin includerea capacitatilor inalte logice in cimpuri stiintifice abstracte sau jocuri logice.

  Tendintele contemporane de a defini supra-dotarea se orienteaza insa catre profilul psihologic al copilului supradotat ce include comportamente, realzari, relational social, relatia cu scoala, si altele.
  „Supradotarea este o dezvoltare asincrona in care abilitati cognitive avansate si de inalta intensitate se combina pentru a crea o experienta interna si o iluminare ce sunt calitativ diferite de norma. Aceasta asincronie creste cu marirea capacitatilor intelectuale. Unicitatea supradotatilor ii face in mod particular vulnerabili si cere modificari in educare si consultanta pentru a putea sa se dezvolte in mod optim” (grupul Columbus, 1991, in Morelock 1992).
  Asincronia inseamna o dezvoltare cognitiva mult mai rapida decit dezvoltarea fizica si emotionala. Aceasta dezvoltare face copii supradotati doritori sa afle informatii pentru care nu sunt pregatiti din punct de vedere emotional.


  Copiii exceptional supradotati sau inalt supradotati includ:
  · Acei copii ale caror scoruri IQ depasesc 148 pe scala Stanford-Binet, sau 140 pe scala WISC-R
  · Copii prodigiosi in arii precum muzica, matematica, sah sau altele
  · Copii cu talente extrem de inalt dezvoltate
  · Copii cu dezvoltare intelectuala foarte inalta cu IQ peste 170
  Se considera copii supradotati cei care au IQ peste 130 si ei reprezinta aproximativ 2% din populatia statistica.
  Deoarece copii supradotati (gifted) prezinta caracteristici particulare de dezvoltare, s-a construit pretutindeni in lume un sistem educativ ce considera aceste caracteristici particulare si care poate utiliza enormul potential intelectual si de alte feluri directionind educatia acestor copii in mod deosebit de educatia de masa. Ca rezultate exceptional al sistemului de gifted education sunt realizarile de mare nivel de performanta intelectuala sau de alta natura a participantilor si nu in ultimul rind incadrarea sociala a acestora intr-o maniera eficienta si care respecta dreptul la dezvoltare a copiilor supradotati.

  Educarea si Curricula
  Copiii supradotati dezvolta capacitati de invatare deosebite bazate pe modele de gindire specifice:
  · Gindirea critica ce evalueaza ideile si argumentele in mod creativ.
  · Constructia de modele ce da un sens logic lumii si care pot fi utilizate in practica
  · Constructia de argumente logice care permit validarea sau respingerea unor concepte.
  · Considerarea si reconsiderarea evidentei, care permite descoperirea de legi ce se afla in spatele evidentei si nu sunt transparente la prima vedere.
  · Gandirea morala ce permite abordarea sub spectrul responsabilitatii diferitelor actiuni si gasirea optimului strategic de abordare a unei situatii.
  Toate aceste capacitati specifice copiilor supradotati necesita antrenarea specifica a profesorilor ce lucreaza cu copii supradotati si care trebuie sa isi dezvolte stiluri de predare adecvate necomune in educatia de masa.
  Copiii supradotati tind sa dezvolte atitudini, dispozitii si obiceiuri ce valorifica mintea deschisa, obiectivitatea si impartialitatea. Ei practica in mod obijnuit metacognitia analizindu-si propriul proces de gandire.
  Antrenamentul intelectual ce trebuie sa stea la baza oricarei lectii necesita planificarea, rezolvarea de probleme, decizia strategica, recomandarea de strategii, comunicarea si utilizarea experientei altora in mod critic.
  Directionarea invatarii se face pe analiza optimului si planificarea pentru viitor a optimului, bazat pe gindire creativa.
  Copiii supradotati sunt avizi de a intelege cum functioneaza universul, fiind capabili sa isi imagineze imbunatatiri sau reformari si producind valori utilizabile de catre altii.


  Un ginditor supradotat:


  · Ridica probleme si intrebari vitale pe care le formuleaza clar si precis
  · Culege si evalueaza informatii relevante folosind abstractii pentru a le interpreta.
  · Ajunge la concluzii bine gindite si la solutii, testindu-le pe criterii si standarde relevante.
  · Gindeste deschis si nedogmatic in cadrul sistemelor de gindire alternative, recunoscind si evaluind presupunerile proprii, implicatiile si consecintele.
  · Comunica efectiv cu altii construind solutii pentru diferite probleme.


  Din aceste motive supradotatul cu gindire critica este auto-disciplinat, auto-directionat, auto-monitorizat si auto-corectiv, foloseste standarde riguroase si abilitati deosebite in manevrarea acestora. De asemenea dezvolta abilitati deosebite in rezolvarea de probleme si in comunicarea acestora. Din aceste motive profesorii ce lucreaza cu aceasta categorie de copii trebuie la rindul lor sa aibe abilitati deosebite si profil psiho-intelectual compatibil cu cel al elevilor.

  TITLUL I
  Dispozitii generale

  CAPITOLUL I
  Dispozitii introductive


  Art.1 Prezentul proiect de lege vizeaza regimul juridic si organizarea institutionala a programelor de educatie diferentiata pentru copiii supradotati (copii cu abilitati inalte). Din punct de vedere tehnic educatia copiilor cu abilitati inalte se bazeaza pe o vasta experienta internationala, pe cercetarile, studiile si programele educationale ale unitatilor educative din reteaua mondiala de “gifted and talented education”.

  Art.2 In conformitate cu: Carta Drepturilor Omului, PND-Resurse Umane, Procesul Lisabona, Declaratia Universala a Drepturilor Copiilor (art 27,28,29),Recomandarea 1248/1994 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, copiii cu nevoi particulare, printre care se numara si copiii supradotati, vor trebui sa beneficieze de conditii de invatamant adecvate care sa le permita sa-si valorifice integral posibilitatile atat in propriul lor interes cat si in interesul societatii. Pentru orice tara resursele umane cu potentiale inalte reprezinta o garantie a dezvoltarii sale.


  Art 3 -a- Statul roman urmareste sa promoveze si sa garanteze dreptul la o educatie diferentiata creind un cadru legislativ si tehnico-logistic pentru formarea de elite profesionale in toate domeniile de activitate. Aceasta se vor forma prin parteneriat public-privat intre institutiile publice sau private care au competenta in domeniul educatiei copiilor supradotati si talentati.
  -b- Educarea copiilor supradotati si talentati se va face in centre specializate, publice sau private, prin clase specializate, prin scoli de week-end, prin tabere de instruire, prin scoli de vara, prin programe de invatamant la distanta, sau prin alte forme.
  -c- Curriculum-ul diferentiat reprezinta modalitatea de adaptare a obiectivelor, continuturilor, a strategiilor didactice de predare, invatare, evaluare, la posibilitatile aptitudinale, la nivelul intereselor cognitive, afective si motrice, la ritmul si la stilul de invatare ale elevului inalt abilitat (supradotat). Curriculum-ul diferentiat si strategiile didactice dirijate catre structura de personalitate a elevilor, impreuna cu posibilitatea accelerarii invatarii sau a largirii campului de cunoastere si a alegerii unor trasee individualizate de profesionalizare a elevilor sunt mijloace caracteristice educatiei copiilor supradotati si talentati. Legea invatamantului nr.84/1995 (art 3, art 4 par.3, art 5, art 16 par.2, art 7 par.7,art 12, par 1); Ordonanta de urgenta a guvernului nr 36/1997 (art.13 par 2,art 14,art 15,art 127) reglementeaza acest lucru.
  -d- Educatie diferentiata reprezinta ansamblul de programe educationale formale, non-formale si informale, adecvate dezvoltarii unui segment de populatie caracterizat prin nevoi speciale.


  CAPITOLUL II

  Identificarea elevilor cu abilitati inalte

  Art.4 Identificare elevilor cu abilitati inalte trebuie sa reprezinte o parte integranta a procesului educativ si se va face conform cu definitia supradotarii validata de programele internationale.
  Art.5 Procesul de identificare a copiilor supradotati trebuie sa fie realizat de echipe mixte formate din specialisti in domeniu: psihologi, pedagogi, profesori si trebuie sa satisfaca exigente de obiectivitate, fidelitate,validitate si fiabilitate.
  Art.6 Identificarea va utiliza instrumentele: profiluri psiho-comportamentale, studii de caz, ghiduri de nominalizare, chestionare, teste psihologice, interviuri ce acopera definitia supradotarii.
  Art.7 Procedurile de identificare a elevilor cu abilitati inalte proveniti din medii socio-economice dezavantajate trebuie adaptate specificului lor.
  Art.8 Orice masurare, diagnosticare si evaluare a nivelului abilitatilor au o valoare de predictie limitata in timp.

  CAPITOLUL III
  Trasee curriculare diferentiate

  Art.9 Traseele curriculare diferentiate trebuie sa fie structurate in conformitate cu principiile generale a Curriculum-ului National si cu normele de elaborare specifice educatiei copiilor supradotati validate la nivel international si sa propuna principii educationale specifice.
  Art.10 Continuturile sunt concepute diferit in functie de domeniul de manifestare a abilitatii urmarind dezvolatrea abilitatilor teoretice si aplicative, formarea gandirii critice si complexe, estimarea corecta a informatiei, marirea creativitatii si motivarea elevilor pentru studiul individualizat.
  Art.11 Adaptarea continuturilor la categoria elevilor cu aptitudini inalte se realizeaza atat sub aspect cantitativ (volumul informational) cat si sub aspect calitativ (ritm, stil de invatare, principiul interdisciplinaritatii).
  Art.12 Continuturile curriculare trebuie selectate in functie de interesele elevilor si de comanda sociala. Profesorii din unitatile de invatamint pentru supradotati vor beneficia de cursuri de formare metodologica care sa le permita sa raspunda la nevoile de informare-indrumare ale elevilor pe traseele de cariera alese dintr-o oferta diferentiata pe arii curriculare.
  Art.13 Se vor elabora strategii didactice conforme cu obiectul predat si cu profilele de personalitate ale elevilor, in conformitate cu nivelul de manifestare a abilitatilor individuale ale elevilor si nu doar pe baza criteriului de varsta.
  Strategiile didactice si stilurile de predare vor fi adaptate formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ prin accelerarea studiilor de specialitate in multiple forme, infiintarea de grupe sau clase omogene si a unor module diferentiate si individualizate de studii.
  Art.14 Metodologia didactica specifica se va adapta la profilul de personalitate si la gradul de maturitate psihologica al elevilor, precum si la contextul socio-cultural.
  Art.15 Traseele curriculare vor fi intocmite in conformitate cu standardele de performanta specifice elevilor cu abilitati inalte.
  Art.16 Evaluarea performantelor elevilor cu inalte abilitati se face pe baza unor criterii consistente calitative, cantitative si corelative.
  Art.17 Obiectivele specifice in evaluarea procesului instructiv-educativ in cadrul invatamantului diferentiat se stabilesc prin standarde curriculare aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in colaborare si/sau la propunerea ONG-urilor sau institutiilor care au experienta, competenta si capacitatea de expertiza in acest domeniu.
  Art.18 Instrumentele si tehnicile de evaluare utilizate trebuie sa respecte principiile coerentei, flexibiliatii, diversificarii, transdisciplinaritatii, complexitatii si aplicabiliatatii.


  CAPITOLUL IV
  Definitii

  Curriculum: Ansamblul cunostintelor incluzand abordarile procedurale de transmitere a acestora, ce sunt oferite ca directii de studiu.
  Copil cu abilitati inalte: Copii ale caror performante si realizari depasesc cu mult nivelul mediu de performanta siu abilitati a generatiei lor biologice, fiind comparabile sau superioare generatiilor mai varstnice.

  Nevoi speciale: Nevoile de informare, socializare, integrare in colectivitati, utilizare a potentialului nativ si format, exprimare creativa si recunoastere a valorilor personale.
  Programe de mentoring: Programe de directionare a eforturilor in relatie maestru-discipol.
  Programe de tutoring: Programe de imbunatatire a performantelor personale prin lectii suplimentare individualizate sub supravegherea si monitorizarea unei persoane cu competenta in domeniul selectat.
  Supradotare: Capacitatea de atingere a potentialului biologic maxim dublata de creativitate, ambitie si abilitati la nivelul care le permite autodezvoltarea in medii prielnice

  Trasee curriculare: Trasee de instruire individualizata cu dreptul de selectare a materiilor de studiu corespunzatoare orizonturilor de interes propriu, din pachete de curricula oferite pe mai multe directii de studiu

  TITLUL II

  CAPITOLUL I
  Pregatirea personalului autorizat

  Art.19 Formarea initiala a cadrelor didactice din invatamantul primar, gimnazial si liceal, cuprinde cursuri, seminarii, lucrari practice, conferinte, publicatii de specialitate,educatie post-universitara (masterat, doctorat), educatie la distanta, forumuri profesionale, etc. Aceasta pregatire se va adresa atat profesorilor ce lucreaza in centre specializate, in clase specializate, studentilor din anii finali sau studentilor masterali sau doctorali ce intentioneaza sa lucreze in programele de educare a copiilor supradotati si talentati, cat si altor categorii ce doresc o instruire in acest domeniu. De asemenea pregatirea este obligatorie pentru administratorii si directorii sau consilierii ce au autoritate in deciziile legate de programele de educare a copiilor supradotati si talentati, cat si pentru profesorii sau psihologii scolari ce lucreaza in acest program.
  Art.20
  -1- Formarea continua certificata a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar se realizeaza prin programe de perfectionare in domeniul psihopedagogiei abilitatilor inalte, acreditate conform cadrelor normative in vigoare si a metodologiilor validate pe plan international de catre organizatiile de profil. Aceasta pregatire va fi de minim 30 de ore pe an pentru profesorii ce lucreaza in centre specializate si de minimum 10 ore pe an pentru profesorii ce lucreaza in scoli ce au aderat la programele de pregatire in educarea copiilor supradotati si talentati, avand clase specializate. Programele de pregative vor cuprinde natura si nevoile copiilor supradotati si talentati, evaluarea nevoilor elevilor, si curriculum si metodologii didactice optime pentru educarea si instruirea copiilor supradotati si talentati.
  -2- Formarea continua certificata urmareste implicarea invatatorilor si profesorilor in diferite activitati precum:
  a) programe acreditate de perfectionare cu tematica specifica
  b) ateliere de lucru;
  c) stagii de documentare;
  d) schimburi informationale intre specialisti din tara si strainatate;
  e) studii postuniversitare;
  f) masterate
  g) doctorate
  h) schimburi de profesori cu center internationale de formare in gifted education
  i) studii post-universitare de profil in reteaua internationala de universitati ce au programe specifice de gifted education
  Toate diplomele obtinute in aceasta retea internationala vor fi valide in sistemul de educare a copiilor supradotati si talentati din Romania

  Art.21 Formarea altor categorii de specialisti (psihologi, asistenti sociali, pedagogi, psihopedagogi) se va realiza prin cursuri specializate in domeniile identificarii, consilierii si psihoterapiei, managementului personal si intitutional, al marketingului educational, etc. Se va crea un program national de formare de formatori care sa asigure diseminarea si aprofundarea metodologiilor si cunoasterii specifice pentru educarea copiilor supradotati si talentati si pentru intelegerea psihologiei specifice acestui profil. Acest program va fi gestionat de catre MES si va utiliza specialistii din tara in acest domeniu si specialisti din centrele internationale.

  CAPITOLUL II
  Centrele de Instruire diferentiata

  Art 22 Conform Legii 84/1995 Centrele de instruire diferentiata vor functiona utilizind metodologiile de instruire specifice educatiei copiilor supradotati si talentati. Aceste centre vor cuprinde si reteaua de scoli de arta, de informatica sau specializate pe domenii stiintifice ce sunt orientate catre performanta.
  Art 23 Centrele de instruire diferentiata vor putea fi formate atat din initiativa publica cat si din initiativa privata. Centrele de instruire diferentiata vor constitui centre pilot selectind elevii din reteaua generala de invatamint prin metodologii generale in educatia copiilor supradotati si talentati si prin metodologii specifice profilurilor de activitate a acestor centre.
  Art 24 Obiectivele acestor centre sunt: asigurarea facilitatilor educationale pentru copii cu abilitati sau performante inalte; asigurarea unei instruiri adaptate la profilele de personalitate a elevilor, la capacitatea lor de dezvoltare intelectuala si de exprimare creativa, la nevoile lor specifice de integrare sociala si profesionala; asigurarea conditiilor si procedurilor de adoptare a unor trasee de instruire personalizate, a unui program flexibil cuprinzind cercetari proprii si a unui sistem de credite transferabile adaptat specializarii profunde in anumite domenii de interes a elevilor (legea 84/1995 art.16 par 2.
  -Dezvoltarea centrelor va fi considerata parte integranta a politicilor de dezvoltare regionala si nationala
  -Dezvoltarea programelor educative se va face incepind de la invatamintul prescolar pina la cel post-universitar pe toata perioada instruirii in centre specializate pe categorii de scolarizare, permitind accelerarea instruirii in functie de bagajul intelectual si de maturitatea psihologica, criteriul varstei cronologice fiind secundar.
  -Centrele vor avea programe de cercetare fundamentala, aplicata sau de creativitate proprii obligatorii pentru personalul didactic si pentru elevi incepind de la perioada liceala. Valoarea stiintifica, practica sau artistica a rezultatelor acestor programe va fi considerata la evaluarea muncii personalului didactic si a rezultatelor elevilor.
  -Centrele vor fi initiatori de programe educationale de proiecte educative si de oferte curriculare alternative sau produse educative de alte tipuri ce for fi puse la dispozitia sistemului educativ sau pe piata educativa
  Activitatea Centrelor va fi evaluata de catre un corp de evaluatori specializati validat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. Acest corp de evaluatori va fi special instruit in programul de formare de formatori si in metodologiile internationale de evaluare a functionarii sistemului de educatie a copiilor supradotati si talentati.
  -Centrele vor functiona atata timp cat nivelul lor de performanta va fi foarte inalt. In vederea atingerii acestui scop profesorii ce vor lucra in aceste centre vor fi riguros selectati si activitatea lor va fi riguros monitorizata. De asemenea salarizarea profesorilor va fi direct dependenta de gradul lor de performanta si secundar de experienta lor didactica.
  -Elevii din aceste centre vor putea ramane in cadrul programului atata timp cat vor pastra un grad inalt de performanta, in caz contrar se vor reintoarce in invatamantul de masa.
  -Centrele se vor construi atat prin eforturi publice, private sau in parteneriat public-privat, incluzind agentii economici, administratia locala sau comunitatile locale.

  Art 25 Atributiile Centrelor de Instruire Diferentiata
  -selectarea profesorilor in functie de capacitatea profesionala, intelectuala, a profilului de personalitate si compatibilitatii cu specificul elevilor si a centrului.
  -selectarea elevilor in functie de aptitudini, nivel de dezvoltare a abilitatilor specifice, potential de dezvoltare a personalitatii, creativitate si automotivatie.
  -calificarea continua la standardele organizatiilor internationale de profil a profesorilor, psihologilor si psihopedagogilor implicati in sistemul de educare a copiilor supradotati si talentati
  -stabilirea si validarea locala a testelor necesare la nivel teritorial
  -elaborarea de proiecte educative, de programe educative, si produse educative orientate catre nevoile de educatie ale elevilor sau a societatii
  -identificarea strategiilor educative optime pentru fiecare categorie de dotare intelectuala, validarea acestora si prezentarea-difuzarea acestei experiente sau a alternativelor de pe piata internationala in programele de instruire a profesorilor
  -oferirea de campuri curriculare alternative ce respecta nucleul curricular oficial dar permite extinderea zonelor de studiu individual, sau a altor campuri curriculare aprobate de catre organele abilitate.
  -oferirea de asistenta, indrumare si orientare elevilor
  -strategii de finantare

  Art 26 Finantarea Centrelor de Instruire Diferentiata. Statul va finanta dezvoltarea educatiei de excelenta a Copiilor cu abilitati deosebite, in conformitate cu strategiile de dezvoltare economica si cu nevoile de specialisti de inalta competenta necesari realizarii acestor strategii. Pentru realizarea unui cadru concurential de nivel inalt care sa permita dezvoltarea calitatii in educatie, o parte din activitatile din educatia copiilor supradotati si talentati se vor finanta in regim partial privat, partial public.
  Prin fonduri bugetare atat pentru invatamintul public cat si pentru cel privat se vor finanta urmatoarele activitati:
  -selectarea copiilor
  -selectarea personalului didactic
  -dezvoltarea de programe educative sprijinite prin granturi
  -activitatile de formare si instruire a personalului didactic va fi subventionata de stat in proportie de 25%, dar platita in rest in regim privat
  -activitatile de cercetarea teoretica si aplicata si de creativitate vor fi subventionate de stat in proportie de 40% in rest fiind finantata din burse/subventii de cercetare externe si colaborari, sau alte surse de finantare.
  -activitatea didactica se va finanta in proportie de 25% de la buget pentru centrele publice sau cele private ce au acordul de functionare dat de MES, iar in rest se va autofinanta in regim privat prin oferta educationala proprie si prin programe de tutoring, burse/subventii, sponsorizari sau alte forme de finantare.
  Pentru educatia de stat se va finanta de la buget administrarea si intretinerea centrelor, dotarea si dezvoltarea scoliilor. Centrele private se vor autofinanta la aceste capitole.
  Activitatile de alte tipuri se vor finanta cu ajutorul altor surse de finantare posibile.
  Centrele de gifted education internationale se vor autofinanta si vor avea libertatea de a construi programe educative proprii conforme cu nevoile pietei internationale.

  Art 27 Colaborari
  Centrele vor colabora cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu Institutul de Cercetari Educationale, cu Centrul National de Excelenta cu Organizatiile Non Guvernamentale de profil din tara sau strainatate, cu alte centre de cercetare internationale, cu organizatii internationale de profil, cu universitati din tara sau din strainatate, cu oameni de stiinta si cultura din tara si din strainatate.
  Centrele se vor subordona ca raspundere educativa Ministerului Invatamintului si Stiintei in domeniul legislativ, si normativ respectind normele de functionare a educatiei si vor avea drept de auto-organizare a procesului didactic si administrativ conform normelor specifice de functionare internationala a procedurilor „gifted education”.

  Centrul National de Excelenta va fi organul de stat care distribui fondurile publice alocate dezvoltarii de programe de excelenta sub forma de burse/subventii pentru dezvoltarea de programe locale. De aceste burse/subventii vor putea beneficia toate unitatile de stat sau private care lucreaza sau lanseaza programe educative de excelenta destinate copiilor supradotati si talentati.
  Centrul National de Excelenta va raporta periodic Ministerului Educatiei si Cercetarii dezvoltarea programelor de excelenta si nevoile de finantare.


  Art 28 Programe
  Scopurile acestor programe sunt:
  1) Construirea de utilitati si instrumente care sa faca posibila o adecvare a ofertei educative pentru nevoile de dezvoltare personala si educatie a copiilor supradotati si talentati.
  2) Sa incurajeze dezvoltarea si imbogatirea de curricula pentru toti elevii din sistemul educativ prin adaptarea si aplicarea de metode si materiale educative dezvoltate in alte parti.
  3) Sa atraga fonduri pentru dezvoltarea educatiei de excelenta si sa le aplice in proiecte si programe eficiente in dezvoltarea excelentei in educatie, in colaborare cu toate institutiile si organizatiile de profil, care pot primi finantari.
  Activitatile autorizate cuprind:
  1) Dezvoltarea proprie pentru personalul inclus sau care doreste sa fie inclus in educatia de excelenta
  2) Stabilirea unui model operational de identificare si educare a copiilor supradotati si talentati
  3) Antrenarea parintilor ce se implica in programele de educatie de excelenta
  4) Implementarea strategiilor novative
  5) Intarirea capacitatii Institutiilor de invatamant superior de a oferi indrumare si asistenta tehnica unitatilor educative sau partenerilor profesionale implicati in educatia de excelenta pentru copii supradotati si talentati
  6) Conducerea programelor de asistenta tehnica si diseminare a informatiei.
  7) Dezvoltarea de curricula care sa permita introducerea in economie de noi tehnologii in toate ramurile de activitate incluzand educatia la distanta. Aceste curricula se vor adresa elevilor sau grupurilor de elevi supradotati si talentati in diverse etape de scolarizare si vor constitui baza de dezvoltare a unor programe proprii unitatilor de educatie si de colaborare cu centre de cercetare sau de aplicare a acestor tehnologii..
  8) Aditional acest program sprijina constituirea unui centru de cercetare pentru educatia de excelenta ce va utiliza nu mai mult de 30% din fondurile de stat destinate dezvoltarii programului. Activitatile centrului de cercetare include: investigarea cauzelor ingalitatilor in insusirea cunostintelor la inalt nivel de performanta intre diferitele grupuri entice sau sociale; studierea modelelor de crestere a proportiei reprezentantilor de performanta la inalt nivel a diferitelor grupuri entice sau sociale; generarea de metodologii care sa permita profesorilor sa imbunatateasca performanta la varf in grupurile etnice sau sociale; analizarea bazelor de date nationale sau internationale si constatarea cunostintelor si metodologiilor aplicate in educarea excelentei, care s-au dovedit valide si sustenabile in alte parti ale lumii.
  Centrele de educare a copiilor supradotati si talentati vor functiona in conformitate cu liniile de program validate international si cu cele create de strategiile locale de dezvoltare. Astfel de programe validate international sunt: programele de tabere de vara, programele de mentoring, programele de servicii de invatare, programele de cooperare si practica in business, industrie, cercetare, educatie si alte campuri.
  Centrele vor implementa strategii didactice novative precum invatarea cooperativa, cooperarea intre colegi, servicii de invatare
  Programele de asistenta tehnica si de diseminare a informatiei, incluzand cele de diseminare-validare a medodologiilor specifice gifted education vor fi adaptate si pentru educatia de masa.
  Materialele si serviciile create in reteaua de centre de excelenta vor fi difuzate in invatamantul de masa prin Centrul National de Excelenta si prin organizatiile profesionale de profil.
  Vor fi atrase fonduri din programe variate pentru crearea de forme de educatie la distanta care sa permita ofertarea de cursuri de nivel inalt elevilor supradotati individuali sau grupurilor de elevi supradotati din educatia de masa. De asemenea astfel de materiale vor fi difuzate organizatiilor locale ce nu au posibilitatea de a gasi resursele necesare pentru a furniza astfel de cursuri.
  Aceste activitati vor fi sustinute de catre consortii de organizatii profesionale, ONG-uri, institutii si de centre specializate si institutii de profil in programe la nivel national.
  Institutiile de cercetare de profil si centrele universitare vor colabora cu consortiile in elaborarea de cercetari si dezvoltarea de programe in domeniul educatiei copiilor supradotati si talentati si in imbunatatatirea performantelor individuale.
  Se vor urmari in primul rand imbunatatirea capacitatilor scolilor de a planifica, conduce si imbunatati programe specifice, de a identifica si servi elevii supradotati si talentati si de a imbunatati performantele profesorilor si oferta educative locala.
  Se va urmari de asemenea asistarea scolilor in identificarea si ofertarea de servicii educative catre elevii supradotati si talentati, incluzandu-i pe cei dezavantajati economic sau individual din alte motive, ce nu pot fi identificati si ajutati prin metode traditionale de evaluare.
  Programele vor fi oferite atat scolilor publice cat si celor private. Ambele categorii vor putea participa la burse/subvemtionari si programe de dezvoltare finantate in grupuri colaborative de lucru.
  Se vor forma secretariate de lucru pentru programele finantate care vor verifica aplicatiile de program, vor asigura diseminarea informatiei privitoare la programe, vor evalua eficienta programelor in termenii impactului asupra nivelului de performanta in educatie.
  Secretariatele de program vor colabora cu institutiile care vor acorda calificativele profesionale si vor evalua experienta in educarea copiilor supradotati si talentati. Impreuna vor coordona activitatile de program, vor servi ca centre de informare asupra nevoilor educationale ale copiilor supradotati si talentati si vor asigura disponibilitatea serviciilor educationale si a programelor desemnate sa raspunda la aceste nevoi. De asemenea vor disemina informatiile dezvoltate prin programe in reteaua scolara.


  TITLUL III
  Dispozitii tranzitorii si finale

  Art. 29. - (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
  (2) Impiedicarea persoanelor abilitate de a efectua controlul institutiilor sau al unitatilor de invatamant constituie, dupa caz, abatere disciplinara ori contraventionala sau infractiune. Constatarea contraventiei sau a infractiunii si aplicarea sanctiunilor se fac de catre autoritatile abilitate.
  Art. 30. - (1) Parintele sau tutorele legal instituit are dreptul de a alege forma de invatamant si felul educatiei copilului minor.
  (2) Parintele sau tutorele legal instituit este obligat sa ia masuri pentru asigurarea frecventei scolare a elevului in invatamantul obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi din culpa parintelui sau a tutorelui instituit legal constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 100.000 lei si 500.000 lei.
  (3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre autoritatile prevazute de lege.
  Art. 31. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
  Art. 32. - Asupra dreptului copilului minor de a urma scoala in limba romana sau in limba unei minoritati nationale hotaraste parintele sau tutorele legal instituit.
  Art. 33. - Unitatile de invatamant aferente formelor de invatamant prevazute isi continua activitatea conform programelor actuale, pana la absolvirea ciclului scolar de catre cei care frecventeaza aceste scoli la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  Art. 34. - Pana la elaborarea legii speciale de acreditare a unitatilor invatamantului particular preuniversitar, criteriile si standardele de evaluare si acreditare se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in baza prezentei legi.
  Art. 35. - De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, studentii inmatriculati in invatamantul universitar de stat, cu plata taxei de scolarizare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 283/1993, pot beneficia de burse, in conditiile legale.
  Art. 36. - (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe data intrarii in vigoare a legii se abroga Legea educatiei si invatamantului …., precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
  (2) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Invatamantului elaboreaza regulamentele care decurg din aplicarea acestei legi si stabileste masuri tranzitorii.

  Proiect de Ordonanta Guvernamentala

  Art. 1 Se infiinteaza Centre de instruire diferentiata adresate copiilor cu abilitati inalte.

  Art. 2 Activitatea de instruire si educatie din cadrul centrelor se desfasoara i n conformitate cu: Carta Drepturilor Omului, PND-Resurse Umane, Procesul Lisabona, Declaratia Universala a Drepturilor Copiilor (art 27,28,29),Recomandarea 1248/1994 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei,

  Art. 3 Sunt beneficiari ai acestei legi copiii cu nevoi speciale, categoria supradotati (gifted/cu abilitati inalte).

  Art. 4 Identificarea copiilor supradotati se face in conformitate cu standardele si programele internationale.

  Art. 5 Se dispune infiintarea unei comisii nationale pentru elaborarea de curriculum diferentiat, structurat in conformitate cu interesele beneficiarilor si comanda sociala.

  Art. 6 Personalul didactic din centrele de instruire si educare este selectat in urma parcurgerii si promovarii unei pregatiri de specializare in domeniul educatiei supradotatilor.

  Art. 7 Programele educative incepind de la invatamintul prescolar pina la cel post-universitar pe toata perioada instruirii in centre specializate pe categorii de scolarizare, permit accelerarea instruirii in functie de bagajul intelectual si de maturitatea psihologica, criteriul varstei cronologice fiind secundar.

  Art. 8 Centrelor de Instruire Diferentiata au in atributii:
  a)-selectarea profesorilor in functie de capacitatea profesionala, intelectuala, a profilului de personalitate si compatibilitatii cu specificul elevilor si a centrului.
  b)-selectarea elevilor in functie de aptitudini, nivel de dezvoltare a abilitatilor specifice, potential de dezvoltare a personalitatii, creativitate si automotivatie.
  c)-calificarea continua la standardele organizatiilor internationale de profil a profesorilor, psihologilor si psihopedagogilor implicati in sistemul de educare a copiilor supradotati si talentati
  d)-stabilirea si validarea locala a testelor necesare la nivel teritorial
  e)-elaborarea de proiecte educative, de programe educative, si produse educative orientate catre nevoile de educatie ale elevilor sau a societatii
  f)-identificarea strategiilor educative optime pentru fiecare categorie de dotare intelectuala, validarea acestora si prezentarea-difuzarea acestei experiente sau a alternativelor de pe piata internationala in programele de instruire a profesorilor
  g) - oferirea de campuri curriculare alternative ce respecta nucleul curricular oficial dar permite extinderea zonelor de studiu individual, sau a altor campuri curriculare aprobate de catre organele abilitate.
  h)-oferirea de asistenta, indrumare si orientare elevilor
  i)-strategii de finantare.

  Art. 9 Finantarea Centrelor de Instruire Diferentiata se realizeaza, in conformitate cu strategiile de dezvoltare economica si cu nevoile de specialisti de inalta competenta necesari realizarii acestor strategii. Pentru realizarea unui cadru concurential de nivel inalt care sa permita dezvoltarea calitatii in educatie, o parte din activitatile din educatia copiilor supradotati si talentati se vor finanta in regim partial privat partial public.
  Prin fonduri bugetare atat pentru invatamintul public cat si pentru cel privat se vor finanta urmatoarele activitati:
  a)-selectarea copiilor
  b)-selectarea personalului didactic
  c)-dezvoltarea de programe educative sprijinite prin granturi
  d)-activitatile de formare si instruire a personalului didactic este subventionata de stat in proportie de 25%, dar platita in rest in regim privat
  e)-activitatile de cercetarea teoretica si aplicata si de creativitate sunt subventionate de stat in proportie de 40% in rest fiind finantata din burse/subventii de cercetare externe si colaborari, sau alte surse de finantare.
  f)-activitatea didactica se finanteaza in proportie de 25% de la buget pentru centrele publice sau cele private ce au acordul de functionare dat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar in rest se autofinanteaza in regim privat prin oferta educationala proprie si prin programe de tutoring, burse/subventii, sponsorizari sau alte forme de finantare.
  Centrele de gifted education internationale se autofinanteaza si au libertatea de a construi programe educative proprii conforme cu nevoile pietei internationale.

  Art. 10 Centrele de Instruire Diferentiata promoveaza programe cu urmatoarele scopuri:

  1) Construirea de utilitati si instrumente care sa faca posibila o adecvare a ofertei educative pentru nevoile de dezvoltare personala si educatie a copiilor supradotati si talentati.
  2) Incurajeaza dezvoltarea si imbogatirea de curricula pentru toti elevii din sistemul educativ prin adaptarea si aplicarea de metode si materiale educative dezvoltate in alte parti.
  3) Atrag fonduri pentru dezvoltarea educatiei de excelenta si aplica in proiecte si programe eficiente in dezvoltarea excelentei in educatie, in colaborare cu toate institutiile si organizatiile de profil, care pot primi finantari.

  Art. 12 Se infiinteaza o comisie la nivel national avand ca unic scop evaluarea si controlul Centrelor de Instruire Diferentiata, subordonata direct Ministerului Educatiei si Cercetarii.


  Proiectul a fost initiat si propus de IRSCA Gifted Education si a beneficiat de aportul si imbunatatirile Consortiului EDUGATE.


  Intrati in dialog cu noi!

  Sugestiile/propunerile dvs. sunt asteptate cu interes la:

  office la supradotati.ro

  Va multumim!

  Va invitam sa dezbateti proiectul pe forum.


   Web Design - Mihai Dragan, Web Development - Stefan Nicula / freelance web specialist , Ilustratii - Devis Grebu, Hosting by MXhost