PROGRAM PILOT GIFTED EDUCATION ÎN ROMÂNIA

Index continut

Expunere de motive

Proiectul implementãrii gifted education în România

Resurse organizatorice si umane

Plan financiar

Expunere de motive

Programul de gifted education este un program international care cuprinde o educatie specificã pe toatã plaja de educatie de la grãdinitã si pânã la studii post-doctorale. Initiat în 1984 de cãtre americani, acest program este considerat ca fiind direct corelat cu dezvoltarea regionalã datoritã resurselor umane înalt calificate si motivate, cu calitãti intelectuale si morale superioare pe care le produce. Pe de altã parte, copiii cu abilitãti deosebite, neintegrati într-un sistem educativ care sã le acopere nevoile speciale de educare si instruire, au o incidentã crescutã de risc de integrare socialã sau economicã, ceea ce îi transformã într-o categorie ce trebuie protejatã. Din aceste motive gifted education este sprijinit de mai multe reglementãri internationale printre care enumeram:

  • Capitolul 2 din 2005 Labour Party Manifesto for Education (UK)

  • Education Act 1997 (UK)

  • S uportul aditional pentru Learning Act 2004 (Scotland)

  • No Child Left Behind Act 2001 (US)

  • The School Education Act 1999 (Australia)

  • E ducation Act 1998 (Republic of Ireland)

  • The Royal Decree 696/1995 (Spain)

  • Recomandarea 1248/2004 a Parlamentului European (UE)

În acest moment existã o vastã retea de unitãti scolare si universitãti integrate în programul gifted education , raspândita pe toate continentele, inclusiv cel European. Existã de asemenea organizatii mondiale (WCGTC: World Council for Gifted and Talented Children), organizatii continentale (ECHA: European Council for High Ability, pentru Europa), organizatii regionale, centre de cercetare (de exemplu NAGTY: National Academy for Gifted and Talented Youth, pentru UK ) si centre de excelentã, precum si centre pilot destinate implementarii tehnologiilor didactice, universitãti si retele colaborative, licee, scoli si grãdinite, precum si departamente specializate la nivelul ministerelor educatiei si guvernelor din numeroase tãri ale lumii.

Existã de asemenea programe educative comune pe gifted education si se initiazã programe în aceastã perioadã împreunã cu marile organisme internationale precum ONU sau UE.

Proiect ul implementãrii Gifted Education în România

Proiectul implementãrii Gifted Education în România cuprinde un numar de pasi si o schemã organizatoricã care se regãseste în toate organizatiile enumerate din reteaua mondialã.

Pentru primul pas proiectul necesitã crearea Institutului National Gifted Education .

În pasul al doilea se vor organiza unitãtile de excelentã ce pot fi preluate din reteaua centrelor de excelentã ale Ministerului Educatiei si Cercetãrii. În aceste unitãti de excelentã se va introduce metodologia didacticã specificã gifted education , curricula validatã international construitã pe metodologiile specifice, modelele de evaluare moderne, precum si colaborãrile cu retelele de experti pe câmpuri de activitate si cu retelele de cercetare fundamentalã si aplicatã nationale sau internationale.

Cel de-al treilea pas va cuprinde forme de educatie si instruire online si la distanta, precum si organizarea de microprograme de weekend, de cosuri de oferte curriculare si de stagii de instruire pentru profesorii din sistemul educativ public.

Institutul National Gifted Education

Institutul National Gifted Education va avea urmatoarele atributii:

1. Testatea si formarea profesionalã a profesorilor si psihologilor implicati în metodologiile gifted education .

2. Testarea copiilor cu abilitãti deosebite (gifted) si talentati atat pe directia cât si pe nivelul lor de dotare. Aceasta se va face prin crearea unui prim centru de testare psihologica-orientare scolarã ce va fi ulterior multiplicat la nivel regional.

3. Transferul de know-how si tehnologie didactica de pe reteaua mondiala de gifted education pe cea nationalã si validarea acestuia în conditiile locale.

4. Ofertarea de câmpuri curriculare, de programe si proiecte educative atât retelei de scoli sau facultãti din reteaua gifted education , cât si retelei scolare publice si private. Acestea vor ramâne la dispozitia scolilor în care se pot integra copii gifted ce nu sunt integrati în unitãti scolare specializate.

5. Organizarea de forme de educatie on-line pentru copii cu abilitãti deosebite ce trãiesc în medii izolate.

6. Organizarea de parteneriate internationale cu alte centre de gifted education din lume.

7. Organizarea de parteneriate între scolile de gifted din România si din strãinãtate.

8. Organizarea de centre academice gifted education si cercetare fundamentala si aplicatã prin colaborare cu reteaua mondialã de gifted education .

9. Organizarea unui centru pilot destinat instruirii si educãrii copiilor si tinerilor ce prezintã capacitãti personale profunde si inteligentã mult peste media statisticã, caracterizati generic prin “gifted and talented” cu abilitãti la nivelul “geniu”.

10. Organizarea de centre specializate de educare a copiilor cu abilitãti speciale (charter centers) si a retelei de scoli care trimit cãtre aceste centre specializate copii cu abilitãti speciale ce apar în populatia lor scolarã si care doresc sã se integreze în unitati destinate performantei în educatie.

11. Evaluarea functionãrii centrelor de gifted education pe metodologiile validate international.

12. Organizarea unei piete de competentã cuprinzând si tinerii români ce au facut sau fac studii în afara tãrii în marile universitãti ale lumii si facilitarea reinsertiei lor în sistemul economic din România.

Institutul National Gifted Education se va constitui prin parteneriat public-privat între IRSCA Gifted Education si Ministerul Educatiei si Cercetãrii. El va colabora strâns cu Ministerul Educatiei si Cercetãrii si cu Institutul de Cercetãri Educationale în vederea acoperirii cu programe concrete a retelei de educatie nationalã pe nevoile de consum ale pietei si pe orizonturile de dezvoltare. Institutul National Gifted Education va colabora de asemenea cu reteaua mondialã de gifted education si cu reteaua mondialã de policy makers în acest domeniu, utilizând mediul de colaborare online destinat acestui scop si evenimentele organizate de cãtre reteaua internationala de gifted education .

Proiect Pilot

Proiectul pilot pentru primul an cuprinde un numar de douã licee teoretice din Bucuresti, Liceul Mihai Viteazul, Liceul Iulia Hasdeu, doua licee de artã Liceul de muzica Dinu Lipatti si Liceul de Coregrafie Floria Capsali precum si o scoalã generalã, Scoala Jose Marti din Bucuresti.

Liceul Iulia Hasdeu va gãzdui si Institutul National Gifted Education în lipsa unui alt spatiu dedicat. Mentionam cã IRSCA Gifted Education a solicitat un spatiu pentru institut de la Primãria Munincipiului Bucuresti, prin cererea nr.1091/2005. Aceasta cerere a rãmas în evidenta pentru gãsirea unei solutii.

În Liceul Iulia Hasdeu se proiecteazã initierea unui centru pilot cu clase selectate de copii care sã porneascã cu clasa a V-a si sã repete procedura de selectie an de an, ramânând ca, clasele deja existente sã meargã în desfiintare prin absolvire în viitorii ani. Liceul Iulia Hadeu va avea în final clase de copii gifted de la a V-a pâna la a XII-a. În final Liceul Iulia Hasdeu va putea fi transformat în centrul pilot pentru copii supradotati cu abilitãti deosebite, “genii”. De asemenea, în faza initialã acest liceu va gãzdui si Institutul National Gifted Education.

În Liceul Mihai Viteazul se proiecteazã o adaptare a programului de lucru normal la metodologiile si programele gifted education cu copii si profesorii deja existenti, prin introducerea unui cos curricular optional la dispozitia scolii, ce va fi initial oferit în cadrul cercurilor cu elevi si a lectiilor de week-end, prin introducerea liniilor de colaborare cu alte unitãti din reteaua de gifted education internationala si prin introducerea abordarilor curriculare ce tintesc performanta si metodologiile aplicative specifice.

Experienta dezvoltãrii programelor de gifted education din Liceul Mihai Viteazul va putea fi ulterior transferatã retelei nationale de centre de excelentã.

Cele douã licee enumerate vor reprezenta cele douã metodologii de implementare posibile si vor fi si initiatoarele altor metodologii de difuzare a experientei locale cãtre alte centre.

Scoala generalã Jose Marti va fi de asemenea pilot pentru integrarea selectatã a copiilor supradotati si pentru introducerea de metodologii de învãtare acceleratã, individualizatã, creativã si de performantã. Experienta dobanditã în aceastã scoalã va putea fi transferatã în toate unitãtile scolare din tarã care pot avea clase sau grupe de copii supradotati.

Cele trei scoli enumerate vor avea profesori pregatiti în psiho-pedagogia copilului supradotat, iar activitatea lor va fi strâns monitorizatã de cãtre Institutul National Gifted Education. Profesorii acestor scoli vor deveni formatori în urma parcurgerii unor cursuri intensive de pregãtire cu durata de un an.

Liceele de arta, ce ocupã în acest moment aceeasi clãdire, vor intra într-un program de pregãtire metodologicã a profesorilor de culturã generalã si de specialitate în psihologia copiilor supradotati si talentati si de adecvare a metodologiilor de predare la acest profil psihologic. Programul de pregãtire se va putea transmite retelei de licee de artã prin cursuri online sau prin organizarea de tabere de varã cu profesorii.

Proiectul pilot va permite validarea metodologiilor si transferul de competentã, existând alte licee martor de nivele similare ce vor putea fi considerate în aprecierea valorii adãugate a metodologiilor gifted education . De exemplu, un martor în implementarea sistemului este Liceul Teoretic Tudor Vianu cu o valoare comparabilã cu a Liceului Mihai Viteazul.

Vor mai putea intra pe parcurs în acest experiment si alte unitati scolare. Existã deja cerere de la unitati de educatie de la nivelul gradinitelor pânã la cel al universitãtilor, atât din invãtamântul public cãt si din cel privat. Amploarea finalã a proiectului pilot va tine de resursele materiale si umane ce vor putea fi utilizate în perioada initialã.

Proiectul are si o componentã de dezvoltare valoricã a mediului academic, incluzând cercetarea, în special pe domeniul psihologiei si psihopedagogiei din gifted education , dar si pe domeniile de excelentã în cercetare stiintificã si aplicatã. Acest sub-program se va realiza în parteneriat cu universitãti din România si din reteaua universitarã de prestigiu inclusã în sistemul gifted education .

Faza avansatã

În faza avansatã proiectul va genera o Academie Nationalã pentru Tinerii cu Abilitãti Speciale care va avea si centre de cercetare fundamentala si aplicatã si de asimilare a noilor tehnologii. Astfel de centre echivalente existã deja într-un mare numar de tari si creeaza liderii în diverse domenii începând de la stiintã, economie, sociologie, etc. si mergând pâna la leadership-ul politic.

De asemenea, în faza avansatã proiectul va genera un institut de cercetare aplicatã în gifted education de sine statãtor (de exemplu, Centro Huerta Del Rey din Spania), care va avea atributiile complete enumerate pentru Institutului National Gifted Education.

Resurse organizatorice si umane

În acest moment organizatia nonprofit IRSCA Gifted Education (IRSCA - Institutul Român Pentru Studii si Cercetãri Avansate ) are disponibilitãtile si activitatea orientate cãtre gifted education si poate forma nucleul de lucru al Institutului National Gifted Education. IRSCA a organizat un consortiu institutional care are capacitatea de a îmbunatãti si mãri viteza de implementare în sistemul educativ a metodologiilor specifice gifted education si are de asemenea contactele si colaborarile internationale care sã permitã transferul de know-how si tehnologie din reteaua mondialã. Împreunã cu organizatia RO-Talent a Universitatii din Iasi care este axata pe testarea psihologicã a copiilor gifted, si cu alte organizatii ce se ocupã de copii cu abilitãti speciale, IRSCA poate pune la dispozitie un numar de specialisti care pot acoperi atât nevoile initiale de formare a Institutului National Gifted Education, cât si nevoile unor centre regionale necesare implementarii în sistemul educativ public sau privat a metologiilor didactice.

Enumerarea de mai jos exemplificã cele spuse la nivel local:

EXPERTI

Florian Colceag , presedinte IRSCA Gifted Education, Master's degree in Gifted Education , în Utah State University, membru în reteaua internationalã de policy makers în gifted education , membru în World Council for Gifted and Talented Children, membru în organizatia Nationalã australianã Hub Austega, în organizatia regionalã a statului British Columbia- Canada, precum si în alte organizatii de profil din Statele Unite si Asia de Sud Est-Pacific.

Carmen Cretu , presedinte Rotalent, doctor în psihologie, profesor Universitatea din Iasi, membru în comisia de educatie a Parlamentului European de la Strasbourg, membru în ECHA, membru în alte organizatii europene de profil.

Irina Holdevici , psiholog, doctor în psiho-terapie, profesor universitar.

Mihaela Singer, pedagog, doctor în pedagogie, cercetãtor principal în Institutul de Cercetãri Educationale, specialist în inteligenta multiplã, colaborator al Universitãtii Harvard, Grup Zero.

Ruxandra Rascanu , psiholog, doctor în psihologie, profesor universitar

Mihai Jigau , pedagog, doctor în pedagogie, director adjunct în Institutul de Cercetãri Educationale

Liana Stanescu , psiholog, doctor în psihologie, specializarea gifted children , profesor universitar.

Chirata Caraiani , Prof. univ. dr. ASE Bucuresti.

Mihaela Dumitrana , Prof. univ. dr. ASE Bucuresti.

Cornelia Dascalu , Conf. univ. dr. ASE Bucuresti.

Catalin Dinu , dr. în Fizica, cercetator, director de relatii cu strainatatea.

Viorel Guliciuc, Prof. univ. dr. Universitatea Suceava.

Emilia Guliciuc , Prof. univ. dr.Universitatea Suceava.

Specialisti tineri ce au trecut prin stagii de formare IRSCA Gifted Education:

Carmen Tudorache , psiholog, master în psihologie, pregãtire în psihodiagnozã, psiho-patologie si orientare psiho-didacticã a copiilor gifted.

Petrisor Tepurlui , psiholog, master în psihologie, pregãtire în psihodiagnozã, psiho-patologie si orientare psiho-didactica a copiilor gifted.

Camelia Radu , psiholog master în psihologie, pregãtire în psihodiagnozã, psiho-patologie si orientare psiho-didacticã a copiilor gifted.

Monica Gheorghiu , economist, master în administrarea afacerilor (MBA), specializatã în metodologii de administrare si finantare în gifted education .

Ioana Huiduc , jurist, specializat în legislatia specificã gifted education .

Ramona Guidou , filolog si studentã la psihologie specializatã în psihologia copilului gifted.

Ana Bogdea , psiholog specializatã în psihologia copilului.

Unchis Adriana , student socio-psihologie.

Radu Vãtui si Rodica Stanicã , arhitecti.

Mihai Burada , arhitect urbanist

Neacsu Maria , avocat.

Ene Elena, jurist, consilier de integrare.

Ana Cristina Silvestru , pianistã, studentã Conservator.

Marius Constantin , web developer.

Lista localã de membri activi se imbogãteste permanent. Toti acesti membri participã la cursuri de gifted education si de psihologie a copilului gifted organizat de IRSCA pânã la momentul parcurgerii unei informatii echivalentã cu un masterat în gifted education din universitãtile strãine. La aceasta listã localã se mai adaugã peste alte 100 de nume, profesori universitari, cercetãtori din mediul academic si mari companii vestice precum si din reteaua mondiala de gifted education .

Aceasta ultima listã formeazã reteaua de colaborare internationala pe programe academice sau de alt tip incluzând dezvoltarea gifted education .

Se asteaptã de asemenea ca în urmatorii doi ani sã revina în România peste 10 tineri cu doctorate internationale în gifted education si care îsi vor aduce contributia la întãrirea profesionalã a retelei de gifted education ce se va forma între timp.

Plan financiar

1. Testarea si formarea profesionalã a profesorilor si psihologilor implicati în metodologiile gifted education :

cheltuieli materiale, de personal si dotare privind elaborarea sau achizitionarea de baterii de teste, testarea profesorilor.

2. Testarea copiilor cu abilitãti deosebite (gifted) si talentati atat pe directia cãt si pe nivelul lor de dotare. Aceasta se va face prin crearea unui prim centru de testare psihologicã cu orientare scolarã ce va fi ulterior multiplicat la nivel regional:

cheltuieli materiale, de personal si dotare cu aparatura si mobilier necesare testãrii elevilor, achizitionarea de baterii de teste validate.

3. Transferul de know-how si tehnologie didacticã din reteaua mondiala de gifted education în reteaua nationala si validarea acestora în conditiile locale:

accesul la resurse online (de exemplu, la G&T WISE, hub international si catalog online de resurse dedicat gifted & talented) si offline (cãrti, publicatii de specialitate) ; cheltuielile de personal cu activitãti de cercetare; publicarea rezultatelor cercetãrii

4. Ofertarea de cãmpuri curriculare, de programe si proiecte educative atât retelei de scoli sau facultãti din reteaua gifted education , cãt si retelei scolare publice si private. Acestea vor ramãne la dispozitia scolilor în care se pot integra copii gifted ce nu sunt integrati în unitãti scolare specializate:

costuri de design, traducere si adaptare/validare per curricula per an de studii, cost elaborare program/proiect, cost asistentã, cost expertizã.

5. Organizarea de forme de educatie on-line pentru copii cu abilitãti deosebite ce traiesc în medii izolate:

costuri dotare echipament, costuri programare, costuri realizare programe didactice online (platformã e-learning), costuri evaluare sistem, costuri evaluare programe, costuri evaluare progres în invatare.

6. Organizarea de parteneriate internationale cu alte centre de gifted education din lume:

costuri de constituire a parteneriatelor europene si internationale

7. Organizarea de parteneriate între scolile de gifted din România, europene si internationale:

costuri de reprezentare, burse, tabere de vara, alte costuri.

8. Organizarea de centre academice de gifted education si cercetare fundamentalã si aplicatã prin colaborare cu reteaua mondiala de gifted education :

costuri de parteneriat, costuri de documentare, costuri de cercetare, costuri de diseminare (conferinte, simpozioane, sesiuni de comunicãri stiintifice).

9. Organizarea unui centru pilot destinat instruirii si educãrii copiilor si tinerilor ce prezintã capacitãti personale profunde si inteligentã mult peste media statisticã, caracterizati generic prin “gifted and talented” cu abilitãti la nivelul “geniu”:

costuri de functionare (salarii, burse), costuri de profesionalizare, costuri de evaluare, costuri de parteneriat cu alte institutii, costuri de validare produse originale, costuri de diseminare.

10. Organizarea de centre specializate de educare a copiilor cu abilitãti speciale (charter centers) si a retelei de scoli care trimit cãtre aceste centre specializate copii cu abilitãti speciale ce apar în populatia lor scolarã si care doresc sã se integreze în unitãti destinate performantei în educatie:

costuri de functionare (salarii, burse), costuri de profesionalizare, costuri de evaluare, costuri de parteneriat, costuri de validare produse originale, costuri de diseminare.

11 . Evaluarea functionarii centrelor de gifted education pe metodologiile validate international:

c osturi de functionare (salarii), costuri de know-how si tehnologie.

12. Organizarea unei piete de competentã cuprinzând si tinerii români ce au facut sau fac studii în afara tãrii în marile universitãti ale lumii si facilitarea reinsertiei lor în sistemul economic din România:

costuri de design si programare, costuri de publicitate, costuri diseminare, costuri de parteneriat.

Deviz cheltuieli (tabel estimativ)

În acest deviz estimativ, pentru a mentine cheltuielile la un nivel minim, se ia in calcul o clãdire ce sperãm cã va fi primitã gratuit din partea Primariei, potrivit cererii noastre cãtre Primãria Munincipiului Bucuresti - cererea nr.1091/2005.

Nr.

DENUMIRE ACTIVITATE

VALOARE

RON

(1 EUR= 3,5877 RON)

EURO

1.

Testarea si formarea profesionala a profesorilor si psihologilor implicati în metodologiile gifted education . Presupune formarea initialã în strainãtate pe parcursul unui an a 2 psihologi formatori si 2 profesori formatori în gifted education si ulterior, odata cu revenirea acestora, pregãtirea în gifted education timp de 1 an în România a 15 psihologi si alti 15 profesori în metodologiile gifted education într-un centru închiriat cu minim 2 sãli de curs.

358.770

100.000

2.

Testarea copiilor cu abilitãti deosebite - gifted & talented atât pe directia cãt si pe nivelul lor de dotare. Aceasta se va face prin crearea unui prim centru de testare psihologicã si orientare scolarã ce va fi ulterior multiplicat la nivel regional. Presupune cheltuielile de dotare si functionare a unui centru precum si angajarea a cel putin 2 psihologi specializati în gifted education .

75.341,7

21.000

3.

Transferul de know-how si tehnologie didacticã din reteaua mondialã de gifted education pe reteaua nationalã si validarea acestuia în conditiile locale

34.441,92

9.600

4.

Ofertarea de câmpuri curriculare, de programe si proiecte educative atât retelei de scoli sau facultãti din reteaua gifted education , cât si retelei scolare publice si private. Acestea vor rãmâne la dispozitia scolilor în care se pot integra copii gifted ce nu sunt integrati în unitãti scolare specializate

380.296,2

106.000

5.

Organizarea de forme de educatie on-line pentru copii cu abilitãti deosebite ce trãiesc în medii izolate

63.538,17

17.710

6.

Organizarea de parteneriate internationale cu alte centre de gifted education din lume

73.547,85

20.500

7.

Organizarea de parteneriate între scolile de gifted din România, europene si internationale

10 2.608,22

28.600

8.

Organizarea de centre academice de gifted education si cercetare fundamentalã si aplicatã prin colaborare cu reteaua mondialã de gifted education .

86.822,34

24.200

9.

Organizarea unui centru pilot destinat instruirii si educarii copiilor si tinerilor ce prezintã capacitãti personale profunde si inteligentã mult peste media statisticã, caracterizati generic prin gifted & talented cu abilitãti la nivelul “geniu”. Presupune o clãdire oferitã gratuit de MEC si pregãtirea anualã a 30 de studenti in 6 domenii diferite oferite de 6 profesori specializati in domenii respective dar si cu pregãtire în gifted education . Studentii vor fi consiliati de minim 2 psihologi cu specializare în gifted education .

430.524

120.000

10.

Organizarea de centre specializate de educare a copiilor cu abilitãti speciale (charter centers) si a retelei de scoli care trimit cãtre aceste centre specializate copii cu abilitãti speciale ce apar în populatia lor scolarã si care doresc sã se integreze în unitãti destinate performantei în educatie

Se va evalua din al 2-lea an de functionare a centrului pilot (baza de calcul)

11.

Evaluarea functionãrii centrelor de gifted education pe baza metodologiile validate international.

48.181,81

13.430

12.

Organizarea unei piete de competentã cuprinzând si tinerii români ce au facut sau fac studii în afara tãrii în marile universitãti ale lumii si facilitarea reinsertiei lor în sistemul economic din România

12.915,72

3.600

Total

1.666.988,93

464.640

 Explicatiile cheltuielilor: Anexa .

Autor: Florian Colceag, Presedinte IRSCA Gifted Education. Web Design - Mihai Dragan, Web Development - Stefan Nicula / freelance web specialist , Ilustratii - Devis Grebu, Hosting by MXhost